ថៃ្ងនេះឆ្លងថ្មី១១១នាក់(ល​ទ្ធផល PCR)ជា​​សះស្បើយថ្មី​២៦៤នា​ក់និងស្លាប់ថ្មី៧នា​ក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧តុលា​ ២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​១១១នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍ ​​១០០និង​នាំចូល១១)និងមានជាសះស្បើយ​២៦៤នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ១១៨១១១នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន​១១៣៧៩១នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៧នាក់​ (ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​៦នាក់)​សរុប​ស្លាប់២៧៥៨នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​មករា​ ២០២០​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥