សូ​ម​ប្រយ័ត្ន!​ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ខែមេសា-៣ខែ​ឧសភាអាចបរិមាណភ្លៀងនឹ​ង​កើ​នឡើង​​លាយឡំទៅ​​​​ដោយផ្គររ​ន្ទះ​​និងខ្យ​ល់​​កន្ត្រាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៃការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា-៣ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ អាចបរិមាណភ្លៀងនឹងកើនឡើងលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់។
ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ខ្សោយពីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនិងឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបរុញច្រានពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌា។អាស្រ័យស្ថានភាពធាតុអាកាសដូចនេះសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន៕

រូបភាពហ្វ្រេសប៊ុក