ករ​ណីឆ្លងថ្មី៣៣​នាក់​ជា​ប្រភេទ​អូមីក្រុង​ទាំងអ​ស់​ជាសះ​ស្បើយថ្មី២២​នាក់​និង​មិនមានក​រ​ណីស្លា​ប់ថ្មី

រហូតដល់ថ្ងៃទី១០មេសា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​៣៣នាក់​(ឆ្លងសហគមន៌​:​ ​​៣៣នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​២២នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​១៣៥៩៤៧​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣២៦១៨នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៥នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ១១៥