សហរដ្ឋអា​មេរិក”កំ​ដៅ”សម្ពាធហិរ​ញ្ញវត្ថុលើរុស្ស៊ី

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានហាមប្រាមរុស្ស៊ីពីការសងបំណុលជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលដាក់ក្នុងធនាគារអាមេរិកដែលជាវិធានការមួយដែលបានបង្កើនសម្ពាធលើទីក្រុងម៉ូស្គូ។RTកាលពីថ្ងៃទី៥ខែមេសា បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចេញច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្សីសងបំណុលជាង ៦០០លានដុល្លារជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារដែលរុស្ស៊ីដាក់ក្នុងគណនីធនាគារនៅអាមេរិក។នាយកដ្ឋានរតនាគារបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា”ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងការដកប្រាក់បំរុងទុកជាប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនឬបង្កើតប្រាក់ចំណូលថ្មីឬវាត្រូវតែទទួលយកលំនាំដើម” ។យោងតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីទីក្រុងម៉ូស្គូបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ធនាគារកណ្តាលរុស្ស៊ីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកត្រូវបានបង្កក។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកបានអនុញ្ញាតឱ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ប្រភពប្តូរប្រាក់បរទេសដែលបានកកទាំងនេះដើម្បីសងបំណុលរបស់ខ្លួន។ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៤ខែកុម្ភៈមក ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការទូទាត់មូលបត្របំណុលចំនួន៥ដែលជួយការពារសេណារីយ៉ូមិនប្រក្រតី។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយបំផុតនឹងធ្វើឱ្យវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការចូលទៅកាន់ទុនបម្រុងដែលបានបង្កកខាងលើក្នុងបរិបទនៃបំណុលដែលមានតម្លៃសរុបជាង៦០០ លានដុល្លារនឹងមកដល់។យោងតាមReutersប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបង្ខំឱ្យធ្វើការជ្រើសរើសដ៏លំបាកមួយរវាងការដាក់ប្រាក់ដុល្លារដែលខ្លួននៅតែមានលទ្ធភាពដើម្បីសងបំណុលរបស់ខ្លួនឬទទួលយកការលុបចោល។បច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារបំណុលអន្តរជាតិដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បស្ចិមប្រទេសហើយលំនាំដើមដែលមានសក្តានុពលនឹងរារាំងវាពីការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររហូតដល់ម្ចាស់បំណុលត្រូវបានបង់ពេញហើយរាល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវច្បាប់ដែលអាចកើតឡើងពីលំនាំដើមត្រូវបានដោះស្រាយ៕យោងតាមReuters, RT

រូបិយបណ្ណរបស់រុស្ស៊ីនិងដុល្លារអាមេរិក (រូបភាព៖Xinhua)។