មិនមា​នអ្នកឆ្លង​​ជា​សះស្បើយ​០​៣នាក់ខណៈ​​​អ្នកជំ​ងឺស្លាប់​​គ្មាន​

ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​គ្មានអ្នកឆ្លង​និងឣ្នកជាសះស្បើយ០៣នាក់​ខណៈអ្នកជំងឺស្លាប់​​គ្មាន​។នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី​១៤ខែឧសភា​​​​ ឆ្នាំ២០២២​។នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា​​​​​​​​ ឆ្នាំ​២០២២​ គ្មានអ្នកឆ្លងនិងអ្នកជាសះស្បើយ០៣នាក់និងអ្នកជំងឺស្លាប់​គ្មាន
-ករណីឆ្លង​សហគមន៍​គ្មាននាក់ឆ្លង
– អ្នកដំណើរពីបរទេសគ្មាន(អូមីក្រុង)
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប=១៣៦,២៦២នាក់
-អ្នកជាសះស្បើយ=១៣៣,១៩២នាក់
-អ្នកស្លាប់=៣,០៥៦នាក់
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ១១៥