គ.ជ.​បព្រមានគ​ណបក្សនយោបាយមិន​អាចចាប់ផ្តើម​យុទ្ធនាកា​រឃោស​នាបោះ​ឆ្នោត​ឃុំសង្កា​ត់បា​ននៅ​​ឡើយ​ទេ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានព្រមានគណបក្សនយោបាយថា ពួកគេមិនអាចចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បាននៅឡើយទេ។ប្រធាន គ.ជ.ប លោក ប្រាជ្ញច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាគណបក្សនយោបាយនិងបេក្ខភាពរបស់ពួកគេអាចចាប់ផ្តើមសុំសន្លឹកឆ្នោតបានចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា តទៅ។លោកបន្តថា យុទ្ធនាការ ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា។ វាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភានៅឡើយ ដូច្នេះគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ ត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និង នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត និងក្រមសីលធម៌ដែលកំណត់ដោយ គ.ជ.ប។ ពួកគេ មិនអាចចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេបាននៅឡើយទេ។ យើងនឹង​ចាត់​វិធានការ​ចំពោះ​គណបក្ស​នយោបាយ​ណាដែល​បំពាន​ច្បាប់។ដោយឡែក មាន​គណបក្ស​នយោបាយ​ចំនួន ១៧ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​អាណត្តិ​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០២២។ ការបោះឆ្នោត នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ចាប់ពីម៉ោង៧ ព្រឹក ដល់ម៉ោង៣ រសៀល៕KhmerTime

ប្រធាន គ.ជ.ប លោក ប្រាជ្ញច័ន្ទ។រូបភាពKhmerTime