ករ​ណីឆ្ល​ងថ្មីមិនមានជាសះស្បើយថ្មីមា​នចំនួ​ន០៣នា​ក់និ​ងមិនមាន​ករណីស្លាប់ថ្មី​នោះទេ

រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ឧសភា​​២០២២​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន​០នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍​​០​ នាំចូល០នាក់)និងមានជាសះស្បើយ​០២នាក់ ។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​ដដែល​១៣៦២៦២​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បើយ​សរុប​កើន​១៣៣១៨៩នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​០​នាក់​(មិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង​០នាក់)​សរុប​ស្លាប់៣០៥៦នាក់ ។សូមបន្តអនុវត្តន៍៣កុំ​៣ការពារ​និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ​ ។ សូមបញ្ជាក់ថា​ប្រទេសយើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​១១៥